Hils på vårt nye styre!

01.mai 2022 ble det oppnevnt nytt styre i Adaptik AS. Styret består av dyktige og høyt utdannede medlemmer med kompetanse og lang erfaring innen ulike fagområder.

Styret er selskapets øverste og viktigste beslutningsorgan. Det er derfor viktig med dyktige representanter i styret, som både tar vare på selskapets ansatte og påvirker ting i riktig retning før beslutninger tas.

«Selskapet er svært fornøyd med nytt styre grunnet den tunge erfaringen og kompetansen styret besitter. Dette vil være til stor nytte for alle involverte, dette være seg kunder, ansatte, ledelse og aksjonærer. Jeg ser frem til å jobbe sammen med styret i denne spennende vekstfasen», sier Bjørn Helland Hansen, daglig leder i Adaptik.

Det nye styret består av Christian Ditlev-Simonsen (styreleder), Håvard Nesheim (styremedlem), Toril Haaland (styremedlem), Martin Tan (styremedlem) og Torbjørn Haugen (styremedlem).

«Da jeg ble forespurt om jeg ville være med i det nye styret for å bidra til utviklingen av Adaptik var det lett å si ja. Adaptik er et ungt og energisk selskap som har hatt en formidabel vekst det siste året, og hele organisasjonen har klare ambisjoner om ytterligere vekst og utvikling. Selskapet har lykkes veldig godt med å hjelpe sine kunder med å vokse, både organisk og ved å rådgi ved oppkjøp og fusjoner, og har en solid og voksende kundebase. Kombinasjonen av bistand med organisk vekst og vekst via oppkjøp er noe som skiller Adaptik fra andre selskaper i samme bransje. Dette gir noen unike muligheter og fordeler, men kan også kreve mye av ansatte, ledelse og eiere», sier Ditlev-Simonsen.

«En annen viktig grunn til at dette styrevervet er en utfordring jeg gjerne påtar meg er sammensetningen av det nye styret, som har omfattende erfaring innen finans, operasjonell ledelse, utvikling av nyetablerte selskaper og juridiske spørsmål. Jeg har stor tro på at styret er godt tilpasset selskapets offensive planer om utvikling og vekst, og på vegne av hele styret bekrefter jeg at vi gleder oss til å bidra til dette i nært samarbeid med selskapets ledelse og eiere!»

Les mer om styret her: https://www.adaptik.no/om-oss