Skattestrukturering under vekst – Tips for Europa og Norden

Skatt er en viktig del å vurdere for et firma under vekst. Vi viser deg hva du burde fokusere på!

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Person i skjorte sitter ved siden av datamaskin

De nordiske landene er godt kjent for sine generøse velferdsordninger. Land i Norden, og spesielt Skandinavia er kjent for gode offentlige støtteordninger for helsehjelp, høyere utdanning, foreldrepermisjon, barne- og eldreomsorg, og mye mer. Høye offentlige utgifter krever naturligvis også høye skattenivåer. For en bedrift som ønsker å utvide i Europa og Norden kan skatt bli en veldig viktig del av regnskapet, og en god skattestruktur kan være forskjellen på om virksomheten er lønnsom eller ikke.

Merverdiavgift – Den viktigste skatten i Norden?

Nordiske land samler inn en betydelig mengde skatter i form av merverdiavgifter (mva.). Merverdiavgift er en omsetningsavgift som tar sikte på å skattlegge forbruk. Merverdiavgiften pålegges imidlertid på verdiskapingen i hvert produksjonsledd av en vare eller tjeneste, i stedet for kun på den endelige salgsprisen. For en virksomhet som kun er et ledd i en lang produksjonsrekke kan en slik mva. ha en stor betydning.  

Det er selvsagt andre skattestrukturer som vil være viktige, og hvordan man velger å ta utbytte fra selskapet osv. Men for mange vil merverdiavgiften fort bli den viktigste skatten.  

Som en skatt på forbruk er merverdiavgifter økonomisk effektive: de kan gi betydelige inntekter med relativt liten skade på økonomien. Avhengig av strukturen kan imidlertid en merverdiavgift være en regressiv skatt fordi den faller mer på de som bruker en større del av inntekten, som har en tendens til å være de med lave inntekter.

I 2019 hentet Danmark inn rundt 9,4 prosent av BNP gjennom mva, Norge 8,6 prosent og Sverige 9,2 prosent. Alle tre landene har standard mva. på 25 prosent, men den varierer basert på hvilke produkter eller tjenester det gjelder. Land som for eksempel USA har ikke nasjonal omsetningsavgift eller mva. I stedet er det statlige og lokale omsetningsavgifter. Gjennomsnittlig skattesats over hele landet (vektet etter befolkning) er om lag 7,4 prosent. På grunn av den mye lavere satsen, kombinert med en smalere base, samler amerikanske salgsskatter bare rundt 2 prosent av BNP i inntekter. Det er altså helt klart at mva. er en av de viktigste skattene å passe på i Norden.  

Hva må man huske på?

Det som er viktig å huske på er at mva. er ment som en skatt på forbruk som skal betales av den som forbruker varen eller tjenesten, den skal i utgangspunktet ikke betales av selger av tjenesten. Eller det vil si at det er selgeren som er ansvarlig for at mva. betales inn til skatteetaten, men det er kjøperen som skal gi selgeren midlene som kreves for å betale mva. Dersom du som privatperson kjøper en vare på butikken vil du se på kvitteringen at du har betalt ekstra for mva, dette vil deretter butikken betale til skatteetaten, dersom butikken ikke hadde belastet deg ekstra måtte de fortsatt ha betalt til skatteetaten, men da fra egen lomme.  

Det viktigste tipset her er altså å huske å belaste mva. til kunden, og også passe på og kreve mva. tilbake i de tilfeller du kan det. Hvis du kjøper en vare med mva. kun for å selge den varen videre kan du i noen tilfeller kreve tilbake mva, så det er noe du må se nærmere på.