Organisk vekst vs. M&A - Hva passer for deg?

Både organisk vekst og investeringsbasert vekst kan gi fantastiske resultater for virksomheten din. Hvis du ikke er sikker på hvilken modell som passer best for deg, bør du lese dette.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Mann i dress sitter ved pult

Å tenke nøye gjennom hva som er den beste måten for din virksomhet å vokse på er viktig. Mange tenker at M&A alltid er den mest effektive måten for en virksomhet å oppnå vekst, men det er ikke nødvendigvis tilfellet. Organisk selskapsvekst bør ikke undervurderes.

Organisk vekst er ofte den viktigste formen for vekst. Dette er fordi det er noe man kan opprettholde over tid. Organisk vekst kan opprettholdes over lange perioder, mens M&A ofte kan være eksplosiv, men kortvarig vekst som er vanskelig å gjenta flere ganger. For en langsiktig vekststrategi er den organiske veksten essensiell.

Organisk selskapsvekst kommer i mange former og kanskje den mest kjente av dem er økt markedspenetrasjon. Det vil si at selskapet utvider sin markedsandel i det eksisterende markedet. Dette gjøres typisk ved å selge til flere nye kunder, eller selge mer til eksisterende kunder. En måte å gjøre dette på er å tilby god kundeservice og konkurransedyktige priser. God markedsføring og et enestående produkt er viktig for å effektivt overbevise nye kunder om å kjøpe. Det å overta en andel av konkurrentenes kunder ved for eksempel å ha lavere priser, kortere leveringstid eller bedre kundeservice er også en glimrende måte å oppnå denne organiske veksten på.

Ikke bare organisk vekst

Organisk vekst er som sagt svært viktig, men det betyr ikke at all vekst til selskapet trenger å være (eller bør være) organisk. Alle de store og suksessfulle selskapene har ikke bare en solid organisk vekst, men også god bruk av M&A hver gang det er en mulighet som kan gripes. Om man har mulighet til å gjennomføre et strategisk oppkjøp kan dette være akkurat det selskapet trenger i kombinasjon med den organiske vekst. Denne hybridløsningen er ofte det optimale for de fleste selskaper.

Alltid ha en plan

Uansett om selskapet har valgt å fokusere på organisk selskapsvekst eller ønsker å utforske mulighetene rundt et oppkjøp eller en fusjon, så er det viktig å ha en god plan. Uten en plan kan man fort gjøre forhastede valg som ikke bare gjør det vanskeligere å nå vekstmålene, men som også i noen tilfeller kan føre til store tap.

Spesielt når man planlegger en selskapstransaksjon er grundig due diligence og planlegging ekstremt viktig, og det er også lurt å ha en plan for hvordan man skal oppnå god organisk vekst etter selskapstransaksjonen er fullført. Dersom man kjøper et selskap uten å ha en plan for hvordan det selskapet kan vokse i fremtiden, kan man raskt risikere å gå i minus på oppkjøpet.

Ved en rent organisk vekststrategi er det også lurt å ha en generell plan for i hvert fall de neste par årene, og en mer detaljert plan for det neste året eller de neste kvartalene. En slik plan bør inneholde mål og beskrivelser for hvordan man planlegger å nå målene.

Uansett om ditt selskap velger M&A, organisk selskapsvekst eller en kombinasjon er det viktig å analysere mulighetene og legge en god plan.