Mal for forretningsutvidelsesplan – Beste ideer å bruke

Hvor god er planen for utvidelse av virksomheten din? Sjekk deg selv med disse malene og eksemplene for virksomhetsutvidelse.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Mann foran PC

Alle virksomheter er forskjellige, men det er noen ting som er viktig å inkludere i en forretningsutvidelsesplan uansett hvordan din virksomhet er. En forretningsutvidelsesplan bør skissere trinnene du vil ta for å drive og støtte veksten av virksomheten din. Noe som kan inkluderer alt fra å sikre kapital til en oppdatert markedsføringsstrategi i et nytt territorium.

Det som i hvert fall er helt sikkert er at ethvert selskap som ønsker å gjennomføre en ekspansjon må ha en plan, fordi uten en plan vil ting fort gå galt og selskapet kan enkelt ende opp mindre lønnsomt enn før ekspansjonen. Les videre for å få de viktigste punktene å inkludere i en forretningsutvidelsesplan.

Markedsanalyse

Når man planlegger å utvide til et nytt marked må det først gjøres en grundig markedsanalyse av dette nye markedet. Identifiser og analyser konkurrentene dine i ditt nye ekspansjonsområde. Vurder hva som gjør konkurrentene dine vellykkede, deres annonseringsstrategier, priser, bransjeutsikter og hvilke muligheter du kan ha for å nå nye nisjemålgrupper. I tillegg til analyse av konkurrenter må man også ha en dyp forståelse av kundene i dette markedet, og hvordan ditt selskap kan fylle deres behov.

Hva gjør din virksomhet unik?

En annen ting som er viktig å tenke gjennom er hva som gjør din virksomhet unik. Hva er det din virksomhet kan gi til kunder som ingen andre kan? Hvorfor velger kundene din virksomhet og ikke en konkurrent? Hva er din virksomhets sterkeste sider? I denne delen bør man også vurdere hvilke av virksomhetens produkter og tjenester som er mest sentrale og leverer mest verdi til kunden. Disse sterke sidene ved virksomheten er det man må fokusere på under utvidelsen.

Markedsføringsstrategi

Et annet viktig poeng er å på forhånd være klar over hvilke markedsføringsstrategier man ønsker å ta i bruk når man utvider til det nye markedet. Beskriv i detalj de trinnene virksomheten vil måtte ta for å nå målene som er blitt satt opp. Identifiser hva kundene dine vil ha, alle former for annonsering du planlegger å bruke, nøkkelkundedemografi og hvor/hvordan du planlegger å selge tjenesten eller produktet. Selv om du kanskje ikke har ferdigutviklede konsepter, kan du inkludere eventuelle markedsføringsskisser som du har tenkt å bruke i strategien din.

Ledergruppen og de ansvarlige

Når man skal gjennomføre en ekspansjon er det viktig at det er noen som har det overordnede ansvaret for ekspansjonen. Du bør i forretningsutvidelsesplanene identifisere eventuelle nøkkelaktører og interessenter som skal være ansvarlige for å føre tilsyn av utvidelsen. Det kan også være lurt å inkludere din bedriftskontrollør/regnskapsfører, kontoansvarlig eller en hvilken som helst konsulent som gir råd om aktiviteten din.

Selve planen for utvidelsen

Når man har lagt grunnlaget, er det her du beskriver utvidelsesforslaget ditt. Beskriv målet ditt og hva du trenger for å nå din visjon. Tenk i form av planlegging, gjennomføring, og de langvarige effektene av utvidelsen din. Identifiser hva eller hvor du har tenkt å utvide. Lanserer du et nytt produkt? Har du planer om å åpne en ny filial? Innebærer din utvidelse ekstra bemanningsbehov? Alt dette er helt sentrale deler å få med i planen.

Sørg også for å dekke hvordan du har tenkt å støtte utvidelsen din, både økonomisk og med tanke på personell og andre ressurser. Dersom du trenger ekstra personell, kapital eller ressurser for planen din må en plan for hvordan du skal skaffe dette være inkludert.

Du bør også inkludere detaljer om ditt nye produkt eller tjeneste (hvis det er aktuelt), og dine mål og nøkkelresultatindikatorer. Dersom man ekspanderer til et nytt geografisk marked, eller en ny kategori av produkter og tjenester, må man inkludere nye forskrifter eller lovverk som vil være aktuelle for virksomheten under og etter ekspansjonen.