Hvilke faktorer har betydning for din vekst?

Ikke begrens deg selv ved å kun fokusere på én type bedriftsvekst.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Skyskrapere i storby

Kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp gir eksponentiell vekstkurve

Det er ingen tvil om at det å skape vekst for virksomheten sin er utrolig viktig, men mange er usikker på hvordan de skal gjøre dette. Skal man være forsiktig og gå rolig fram med organisk vekst, eller satse på oppkjøp og fusjoner? Svaret på hva som er best er ofte en kombinasjon av de to, og alt for mange bedriftsledere henger seg alt for mye opp i bare en av dem.

Organisk vekst

Organisk vekst er som du sikkert vet veksten et selskap oppnår ved å øke produksjonen og øke salget internt. Dette inkluderer ikke fortjeneste eller vekst som kan henføres til fusjoner og oppkjøp, men snarere en økning i salg og utvidelse gjennom selskapets egne ressurser. Organisk vekst står i kontrast til uorganisk vekst, som er vekst relatert til aktiviteter utenfor virksomhetens egen virksomhet.

For mange bedrifter er dette den eneste formen for vekst. De aller fleste er meget god til å ta hånd om egen bedrift og øke salget gjennom interne tiltak, men om du skal lykkes med et langsiktig perspektiv må man være åpen for endringer, innovasjon og utvikling. Oppkjøp og fusjoner er et kraftig virkemiddel for å oppnå vekst, og kombinert med en sterk organisk vekst vil vekstkurven bli eksponentiell.

Oppkjøp og fusjoner

Oppkjøp og fusjoner (M&A) er kanskje den raskeste måten et selskap kan vokse på, i motsetning til organisk vekst som skjer over tid vil oppkjøp ofte kunne gi raske og langvarige resultater. Når det er sagt er gode muligheter for oppkjøp og fusjoner sjelden, og selv om en virksomhet kanskje kan gjøre oppkjøp flere ganger i året vil ikke dette alene gi den veksten man ønsker. Organisk vekst er fortsatt helt sentralt.

Faktisk kan tiden etter et oppkjøp være en glimrende tid for å oppnå en økt organisk vekst. Du har sannsynligvis lært mye om markedet og hvordan du kan oppnå organisk vekst i din virksomhet, og når dere kjøper en annen virksomhet har du mulighetene til å gjøre mange av de samme tiltakene i den nye delen av den nå sammenslåtte virksomheten. Dermed kan virksomheten dere kjøpte bli verdt mye mer enn dere betalte for den gjennom denne organiske veksten.

Oppkjøp og fusjoner kan være en vei inn i nye markeder

Å få fotfeste i et nytt marked hvor det allerede finnes konkurranse kan være vanskelig, men dersom dere har muligheten til å kjøpe et selskap som allerede har en liten markedsandel i markedet dere ønsker å ekspandere i blir alt mye lettere. Dere kan da bruke den markedsandelen effektivt og gjennom organisk vekst og ved å kombinere styrker fra de to selskapene komme seg inn i markedet og skape vekst.

1.jpg

Dere trenger ikke gjøre det alene

Oppkjøp og fusjoner kan virke skremmende, og det er noen ganger vanskelig å vite hvor man skal begynne. Adaptik kan bidra med transaksjonsstøtte og sørge for at oppkjøpet eller fusjonen går riktig for seg. Teamet hos Adaptik hjelper dere også gjerne med å ekspandere inn i nye markeder, eller med dagligdagse salgstjenester og møtebooking. M&A trenger ikke være så vanskelig som man først skulle trodd, i hvert fall ikke når man får hjelp av et team som er eksperter på akkurat dette.

Suksesshistorier

Når man tenker på suksessfulle internasjonale selskaper kommer gjerne navn som Apple, Alphabet (Google), Microsoft og lignende opp. Alle disse selskapene gjør oppkjøp med jevne mellomrom. Faktisk har Apple kjøpt over hundre selskaper, det er ikke uvanlig for Apple å kjøpe et nytt selskap hver måned. Samtidig som disse selskapene har en M&A strategi som er mer aktiv enn de fleste, er de også kjent for å ha fantastisk organisk vekst, faktisk blant den aller beste organiske veksten i hele verden. Når det er sagt trenger man ikke være et mega selskap for å kunne oppnå en lignende vekst gjennom M&A og organisk vekst.

Selv relativt små selskaper kan gjennom organisk vekst skaffe seg den veksten de trenger for å gjøre et oppkjøp eller en fusjon og vokse enda raskere. Da vil det bli enda lettere å komme seg til det punktet hvor dere kan gjøre enda et oppkjøp, og veksten vil igjen bli enda sterkere. Slik får man en eksponentiell vekstkurve.

´