Hvordan bygge og lede et vellykket multinasjonalt team – Ekspansjonsgrunnlaget

Alle selskaper som vokser internasjonalt står på et tidspunkt overfor en utfordring, og det er å bygge og lede et multinasjonalt team. Her er det proffene foreslår:

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Svarthvitt bilde med person foran pc

Globalisering har skjedd raskt de siste tiårene, og arbeidsplasser har i større grad begynt å føle effekten av å jobbe i et multinasjonalt team. Det er mange fordeler ved å ha multinasjonale team, men det er imidlertid også noen ting man må passe på for å unngå at det blir til hinder. Å gjøre mangfoldet til en fordel og ikke et hinder er svært viktig, og for å gjøre det må man ha en ledelse som vet hvordan man skal bygge og lede et vellykket multinasjonalt team. Uten et slikt vellykket team mister man selve grunnlaget for internasjonal ekspansjon, så dette er det viktig å gjøre riktig.

Hvilke utfordringer finnes for et multinasjonalt team?

Mange antar at språk er en nøkkelfaktor som kan avspore multinasjonale team, ettersom medlemmene kan ha forskjellige morsmål. Dette er delvis sant, men det er også mer enn bare forskjellige morsmål som kan skape utfordringer, spesielt dersom man antar at de fleste uansett snakker flytende engelsk. Kommunikasjon handler om mye mer enn bare språk.

Kommunikasjonsstil

En potensiell forskjell i kommunikasjonsstil som handler minst like mye om kultur som språk er dette med direkte kontra indirekte kommunikasjon. Noen kulturer er veldig direkte og eksplisitte i sin kommunikasjon, mens andre er mer indirekte og stiller spørsmål i stedet for å peke på problemer. Denne forskjellen kan forårsake konflikt fordi den direkte stilen i ytterste konsekvens kan anses som støtende av noen, mens den indirekte stilen kan oppfattes som uproduktiv og passiv-aggressiv i team-interaksjoner. Det er viktig å være klar over disse kulturelle forskjellene når det gjelder kommunikasjon, og ikke minst at alle medlemmene av teamet er klar over det.

Språk

En annen utfordring som kan være litt mer åpenbar er at et multinasjonalt team kan møte problemer med aksenter og kvaliteten på språket de bruker for å kommunisere. Når teammedlemmer ikke snakker samme språk, kan det være ett språk som dominerer gruppeinteraksjonen – og de som ikke snakker det kan føle seg utenfor. Talerne av primærspråket kan føle at disse medlemmene ikke bidrar så mye eller er mindre kompetente. Det er derfor absolutt anbefalt å holde seg utelukkende til et felles språk som absolutt alle forstå, slik som for eksempel engelsk, men det kan også hende at noen medlemmer av teamet kan engelsk bedre enn andre.

Kulturelle forskjeller

En annen kulturell utfordringen kan være ulike holdninger til hierarki. Noen kulturer har veldig respekt for hierarkiet og vil behandle teammedlemmer basert på dette hierarkiet. Andre kulturer er mer egalitære og observerer ikke hierarkiske forskjeller i samme grad. Dette kan føre til sammenstøt hvis noen mennesker føler at de ikke blir respektert og ikke behandlet i henhold til status. Motstridende beslutningsnormer kan også være en slik kulturell utfordring, da ulike kulturer tar beslutninger forskjellig, og noen vil bruke mye tid på analyse og forberedelse på forhånd. De kulturene som tar beslutninger raskere (og trenger akkurat nok informasjon til å ta en avgjørelse) kan være frustrert over den langsomme responsen og den relativt lengre tankeprosessen.

Disse kulturelle og språklige forskjellene er alle gode eksempler på hvordan hverdagslige teamaktiviteter (beslutningstaking, kommunikasjon, interaksjon mellom teammedlemmer) kan bli stridspunkter for et multinasjonalt team hvis det ikke er tilstrekkelig forståelse av alle medlemmenes kultur.

Alle disse forskjellene er viktige å være klar over slik at man kan forebygge og hindre konflikter i et multinasjonalt team. Nøkkelen er gjensidig respekt og forståelse slik at alle kan føle en tilhørighet til teamet.