Analyse av markedsmuligheter - beste praksis og tips

En riktig gjennomført analyse av muligheter i markedet vil åpne øynene dine for utallige vekststrategier. Les mer i denne artikkelen.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Ansatt i Adaptik som sitter foran datamaskin

Å undersøke hvilke muligheter som finnes i markedet er utrolig viktig for et selskap som ønsker vekst. Dersom man ikke kjenner mulighetene i markedet kan man fort gå glipp av muligheter som kunne vært utrolig bra for selskapet. Å gjøre en grundig analyse av markedsmuligheter, samt undersøke potensielle farer i markedet, er en uvurderlig del av det å drive et suksessfullt selskap med høye ambisjoner om vekst.

SWOT-analyse

En veldig populær måte å analysere muligheter på, er en såkalt SWOT-analyse. SWOT er et akronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Dette er en måte for å identifisere styrker, svakheter, muligheter og farer. Disse fire elementene passer inn i fire overlappende kategorier. Det er en positiv kategori med styrker og muligheter, og en negativ kategori med svakheter og farer. De positive elementene er ting man ønsker å ta i bruk for å fremme vekst, mens de negative elementene er ting man må være klar over for å unngå problemer og fikse svakheter. I tillegg er det en intern kategori som inneholder styrker og svakheter, og en ekstern kategori som inneholder muligheter og farer. Det letteste er kanskje å identifisere hva som foregår internt, men det som foregår ute i markedet er minst like viktig.

Målet med SWOT er med andre ord å ikke bare identifisere eksterne muligheter og farer som finnes i markedet, men også de interne styrkene og svakhetene som finnes i selskapet. Målet etter en slik analyse er å se hvordan selskapets styrker kan brukes for å gripe muligheter som finnes i markedet, og ikke minst hvordan selskapets svakheter kan forbedres for å unngå farene som finnes i markedet.

Styrker og svakheter gjelder typisk ting som produkter, tjenester og interne avdelinger. Slike interne styrker og svakheter er noe man må være klar over, slik at man hele tiden kan jobbe for å fjerne svakheter om man kan, og bruke styrkene til å fremme vekst. De eksterne mulighetene og farene er gjerne relatert til trender, kundegrupper, konkurrenter, geografiske områder og andre ting som ikke er direkte relatert til selskapet. Under en analyse av markedsmuligheter er det viktig at man får så mye informasjon som mulig, og en SWOT-analyse kan være en god måte å strukturere informasjonen man er ute etter på en oversiktlig måte.

Hva gjør man når man har funnet en mulighet?

En mulighet i markedet kan være mye rart, for eksempel kan Magnus Karlsen som vinner Sjakk-VM være en mulighet for å selge flere sjakkbrett, eller så kan en konkurrent i trøbbel være en glimrende mulighet for oppkjøp og ekspansjon. Muligheter i markedet kan ha mange ulike former og fasonger, og kan være vanskelig å identifisere selv med en grundig analyse. Dersom man tror at man har funnet en god mulighet er ikke jobben helt over enda.

Når man har funnet en mulighet gjelder det å samle mest mulig informasjon om muligheten, og om det eventuelt er noen farer knyttet til denne muligheten. Noe som ser ut som en mulighet kan fort bli det motsatte om man ikke er grundig i analysen og opptrer forsiktig. Pass på at du legger en plan for hvordan selskapet skal benytte seg av muligheten og ting som er viktig å passe på dersom ting ikke går helt som planlagt. Selv om det kan være skremmende å gripe nye og ukjente muligheter, er dette noe som er helt nødvendig for at et selskap skal vokse, og man må være villig til å ta noen små kalkulerte risikoer.