6 grunner til at virksomheter under vekst bør jobbe seriøst med strategisk prosjektledelse

Det er ikke alltid lett å vite ditt neste steg for å vokse. Salgsansvarlig Ali gir deg grunnene til at strategisk prosjektledelse burde være ditt neste steg!

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Ali fra Adaptik

Strategisk prosjektledelse og planlegging er viktig for enhver virksomhet, og enda viktigere for en virksomhet under vekst. En effektiv strategisk prosjektledelse kan utgjøre forskjellen mellom langsiktig suksess og fiasko.  

Ansvar

En viktig grunn til å ha en strategisk prosjektledelse er at det fordeler ansvar. Dersom ingen har ansvar for prosjekter er det fort gjort at ingen sørger for at ting blir gjort i tide og med den ønskelige kvaliteten. En strategisk prosjektledelse vil ikke bare sørge for at det finnes en ledelse som har et overordnet ansvar, men også delegere ansvar til andre personer eller avdelinger. Dermed har alle et klart ansvarsområde og sjansen for at prosjektet blir suksessfullt vil være mye høyere.

Legg en plan

En viktig del av strategisk prosjektledelse handler om å legge en strategisk plan for prosjektet og for virksomheten. En strategisk plan kan ikke undervurderes for en virksomhet under vekst.  

Konkurransefortrinn

Med en strategisk prosjektledelse vil du ha et klart konkurransefortrinn foran virksomheter som mangler en slik prosjektledelse. Å potensielt kunne ha den ekstra fordelen over konkurransen er utrolig viktig. Dersom du derimot ikke har en strategisk prosjektledelse vil en konkurrent være vanskeligere å holde tritt med.

Samle virksomheten og forbedre kommunikasjonen

Ofte kan en virksomhet bestå av mange ulike avdelinger og mange ansatte med ulike ekspertiser, og noen ganger kan kommunikasjonen mellom avdelinger være dårlig. Å ha et team som jobber som en samlet enhet er viktig for en suksessfull virksomhet, for eksempel må designteamet kunne formidle sine visjoner til marketsføringsteamet slik at de vet hva som skal formidles til kunden, marketsføringsteamet må kommunisere med den finansielle avdelingen for å få budsjettet til å stemme osv. En prosjekt ledelse kan fungere som en bro mellom slike avdelinger og hjelpe til med å knytte alt sammen til et enkelt prosjekt.  

Sett mål

Prosjektledelsen kan sette mål for hva virksomheten ønsker å oppnå med prosjektet, og undersøke hva som må til for å nå målene. Dermed vil din virksomhet kunne vokse med mer konkrete mål foran seg, noe som øker sjansen for suksess betydelig sammenlignet med en virksomhet uten prosjektledelse.  

Dynamisk planlegging

Som kjent er planlegging en viktig del av strategisk prosjektledelse, men en annen viktig ting som prosjektledelsen kan gjøre er å endre planen underveis. Dersom man ser at virksomheten ikke kan nå målene man originalt ønsket å nå, da kan prosjektledelsen omdelegere folk, penger, ressurser eller tid for å gi prosjektet det som trengs for å bli vellykket. Eventuelt kan også prosjektledelsen velge å avbryte et prosjekt og redusere tap dersom man ser underveis at det var en dårlig ide som ikke fungerte som håpet i praksis. Uten en strategisk prosjektledelse blir slike endringer utrolig vanskelig å gjennomføre.  

Av alle grunnene vi har snakket om her og mange flere, er det helt klart at alle virksomheter bør prioritere en strategisk prosjektledelse. Spesielt for virksomheter med store ambisjoner om vekst er det viktig at det finnes en slik prosjektledelse med overordnet ansvar og kontroll.